Jdi na obsah Jdi na menu
 


Profesní školení

12. 8. 2008
Pravidelné školení profesní způsobilosti dle zákona
číslo 247 z roku 2000 sb. ve znění pozdějších změn a předpisů


Vypsané termíny 
Aktualizace 1

7.9. 2020 11:15 hod                      říjen 2020    

Datum Den Od Místo konání Počet volných míst
3.10. sobota 8.00hod. Brandýs n/L 25
15.10. čtvrtek 13:00 hod. Desná obsazeno

16.10.

pátek 8:00 hod. Desná obsazeno
17.10 sobota 8:00 hod. Brandýs n/L 25
31.10. sobota 8 00 hod. Brandýs n/L 25
         
         
         

 

                                                   listopad 2020

Datum Den Od Místo konání Počet volných míst
.11 sobota 8:00 hod. Brandýs/L 25
.11. sobota 8:00 hod. Brandýs n/L 25
  sobota 8:00 hod. Brandýs n/L 25
  sobota 8:00 hod. Brandýs n/L 25
         
         
         
         

 


Novela zákona o zdokonalování profesní způsobilosti č. 247/2000 Sb. platná od 1.8.2011

- § 48 odst. (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.
§ 48 odst. (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D a D+E, před 10. zářím 2008. 
 
Případné dotazy volejte na:
Mob.:     +420 602 323 376 p. Vojta
               +420326902255 kancelář

Školení v rozsahu 35 hodin

 

Měsíc zahájení Počet volných míst
řijen 2020 25

 


Vstupní školení v rozsahu 140 hodin, sk."C,CE,D"

 

Měsíc zahájení Počet volných
řijen 2020 23
 

Vstupní školení v rozsahu 45 hodin, sk."C,CE,D"
Měsíc zahájení Počet volných míst
řijen 2020 21


* Téma - pokud jste se profesního školení (již po výměně prof.průk.) účastnili již v loňském roce hlaste se prosím na "Téma 2". Pokud jdete na profesní školení poprvé (po výměně prof. průk.) hlaste se na "Téma 1". Témata nelze kombinovat!!
 
Dne 1.11.2008 nám byla udělena akreditace k provozování školícího střediska.
 
Pro objednání se na školení je důležité, aby jste nám sdělili tyto Vaše údaje:
Příjmení a jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, zpětný kontakt na Vás (telefon).
 
 Další termíny pro jednotlivé firmy jsou možné na vyžádání.

 
Školení probíhají při minimálním počtu 5 lidí!!!
Tohoto typu školení se mohou zúčastnit pouze držitelé platného průkazu profesní způsobilosti řidiče!!

Obrazek

Obrazek


V případě zájmu o další termíny nás kontaktujte.

Místa na školení je nutno rezervovat 10 dní dopředu!!!
Bez předchozího objednání nemůžete být na školení přijati!!!
Na školení si sebou nezapomeňte vzít řidičský a profesní průkaz, děkujeme!!!

email: autoskola@vtrmotorsport.cz
Tel/Fax: +420 326 90 22 55
Mob.: +420 602 323 376 p. Vojta
+420 326902255 kancelář