Jdi na obsah Jdi na menu
 


Profesní školení

12. 8. 2008
Pravidelné školení profesní způsobilosti dle zákona
číslo 247 z roku 2000 sb. ve znění pozdějších změn a předpisů


Vypsané termíny 
Aktualizace 1

20.9. 2023 17:50 hod                     

                                              září 2023

Datum Den Od Místo konání Počet volných míst
16.9. sobota 7:00 hod. Brandýs n/L 23
30.9. sobota 7:00 hod. Brandýs n/L 22
  pátek 7:00 hod. Brandýs n/L 25
. sobota 7:00 hod. Brandýs n/L 25
  sobota 7:00 hod. Brandýs n/L 25
.. pátek 7:00 hod. Brandýs n/L 25
  sobota 7:00 hod Brandýs n/L  
  sobota 7:00 hod Brandýs n/L  
  sobota 7:00 hod Brandýs n/L  
  neděle 7:00 hod Brandýs n/L  

 

 

                                               říjen 2023

Datum Den Od Místo konání Počet volných míst
  sobota 7.00 hod. Brandýs n/L 25
  sobota 7:00 hod. Brandýs n/L 25
. sobota 7:00 hod Brandýs n/L 25
. pátek 7:00 hod Bramdýs n/L 25
  sobota 7:00 hod Brandýs n/L 25
.. sobota 7:00 hod Brandýs n/L  
  pátek 7:00 hod Brandýs n/L  
  sobota 7:00 hod Brandýs n/l  
  pátek 7:00 hod Brandýs n/L  
  sobota 7:00 hod. Brandýs n/L  
  pátek 7:00 hod Brandýs n/L  
  sobota 7 00 hod. Brandýs n/L  
  pátek 7:00 hod Brandýs n/L  
  sobota 7:00 hod Brandýs n/L  

 

 

               

 


Novela zákona o zdokonalování profesní způsobilosti č. 247/2000 Sb. platná od 1.8.2011

- § 48 odst. (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.
§ 48 odst. (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D a D+E, před 10. zářím 2008. 
 
Případné dotazy volejte na:
Mob.:     +420 602 323 376 p. Vojta
               +420326902255 kancelář

Školení v rozsahu 35 hodin

 

Měsíc zahájení Počet volných míst
říjen 2023  7:00 hod 25

 


Vstupní školení v rozsahu 140 hodin, sk."C,CE,D"

 

Měsíc zahájení Počet volných
říjen 2023     7:00 hod 25
 

Vstupní školení v rozsahu 45 hodin, sk."C,CE,D"
Měsíc zahájení Počet volných míst
říjen 2023    7:00 hod 25


 
 
Dne 1.11.2008 nám byla udělena akreditace k provozování školícího střediska.
 
Pro objednání se na školení je důležité, aby jste nám sdělili tyto Vaše údaje:
Příjmení a jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, zpětný kontakt na Vás (telefon).
 
 Další termíny pro jednotlivé firmy jsou možné na vyžádání.

 
Školení probíhají při minimálním počtu 5 lidí!!!
Tohoto typu školení se mohou zúčastnit pouze držitelé platného průkazu profesní způsobilosti řidiče!!

Obrazek

Obrazek


V případě zájmu o další termíny nás kontaktujte.

Místa na školení je nutno rezervovat 10 dní dopředu!!!
Bez předchozího objednání nemůžete být na školení přijati!!!
Na školení si sebou nezapomeňte vzít řidičský a profesní průkaz, děkujeme!!!

email: autoskola@vtrmotorsport.cz
Tel/Fax: +420 326 90 22 55
Mob.: +420 602 323 376 p. Vojta
+420 326902255 kancelář